ul. Chałubińskiego 13
80-807 Gdańsk
tel. 58 302-85-20
fax. 58 300-42-42
mail: sekretariat@zso7gda.pl

Obiady w szkole

WAŻNE: Od 02.01.2017 r. podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest zawarcie umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Więcej informacji: Komunikat nr 40/2016

Opłat za obiady można dokonywać:

    • Przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej – w przypadku uczniów, którzy nie posiadają karty, numer zostanie nadany po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na konto szkoły).

Nr konta do przelewów za obiady: 41 1240 1268 1111 0010 3849 2067

    • Gotówką na konto bankowe szkoły bez opłat i prowizji w placówkach Banku PEKAO S.A. (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej).

Nr konta do wpłat za obiady: 41 1240 1268 1111 0010 3849 2067

 

Wykaz placówek

 

Najbliższa placówka:

 

Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego
80-809 Gdańsk

dni robocze:
08.00 – 18.00
w soboty nieczynne

  tel. (58) 323 27 60

 

Termin płatności za obiady to przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca za miesiąc następny. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.

 

Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły.

 

Obiady wydawane są w godz. 10.35 – 13.45 (4 przerwy)

Odpisy obiadowe można zgłaszać do godz. 900 w sekretariacie szkoły tel. (58) 302-85-20 wewn. 123 u intendenta (58) 302-85-20 wewn. 113 lub na adres e-mail sekretariat@zso7gda.pl

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przy płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z kasą szkoły w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca).

* odbiór kart w kasie szkoły w godz. 10.00 – 13.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na konto szkoły

 

Informacje o szkole zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określającej zasady i tryb udostępniania informacji o sprawach publicznych (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
  • Serwis internetowy Miasta Gdańska
  • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
  • Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii
  • UKS Conrad
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Edukacji Morskiej