ul. Chałubińskiego 13
80-807 Gdańsk
tel. 58 302-85-20
fax. 58 300-42-42
mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

Dyrekcja

DYREKTOR
Marcin Hintz

DYŻUR DLA RODZICÓW

środa - 8. 15 - 9. 15

czwartek - 14. 30 - 15. 30


WICEDYREKTOR
Stefania Lidzbarska

DYŻUR DLA RODZICÓW

poniedziałek - 7. 30 - 8. 30


WICEDYREKTOR
Dorota Nosowicz

DYŻUR DLA RODZICÓW

piątek - 14. 30 - 15. 30


WICEDYREKTOR
Katarzyna Wilczyńska

DYŻUR DLA RODZICÓW

wtorek - 14. 30 - 15. 30

Informacje o szkole zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określającej zasady i tryb udostępniania informacji o sprawach publicznych (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
  • Serwis internetowy Miasta Gdańska
  • Rodzina Szkół im. Jana Pawła II
  • Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii
  • UKS Conrad
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Edukacji Morskiej